AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

梦见狮子
2/10 by 1 users
Title:Out Of The Dream
Genre: Drama
First Air Date: 2021-10-28
Last Air Date: 2021-11-25
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 30
Runtime: 45 min
Overview: Peking opera performer Yu Fei was kicked out by her teacher due to a mistake. Producer Bai Fei Li is looking to cast an actress with a background in Peking opera. As their paths cross, Yu Fei's powerful voice illuminates the stage. However, they lose contact due to an unfortunate death.
Stars: Zeawo (Bai Feili), Yusi Chen (Yu Fei), Fu Jing (Guan Jiu), Xie Xingyang (Dao Ge), Wu Yuheng (Hao Shi), Sun Zhenni (Ling Jiu), Shi An (Ni Lin), Sheng Gangshuai (Shu Ji), Jing Yanjun (Xiao Zhu), Sun Tianyu (Zhuang Sheng), Hu Xiaoting (Zeng Qiu), Han Xintong (Agent Ling Jiu), Jing Lin (Qin Feng)