AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

百炼成钢
0/10 by 0 users
Title:Refinement of Faith
Genre: Drama
First Air Date: 2021-06-13
Last Air Date: 2022-03-27
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 42
Runtime: 45 min
Overview:
Stars: Wang Lei (Mao Ze Dong), Xia Dejun (Zhou En Lai), Wang Han (Li Da Zhao), Zhu Gang Ri Yao (Chiang Kai Shek), Liu Wei (Chen Du Xiu), Chen Xiao (Qu Qiu Bai), Dong Li (Chen Yan Nian [Chen Du Xiu's third son]), Zhao Zhiwei (Chen Qiao Nian [Chen Du Xiu's second son]), Zhao Yingzi (Yang Kai Hui [Mao Ze Dong's wife]), Liu Ye (Yang Zhi Hua [Qu Qiu Bai's wife]), Zhang Yuqi (Zan Da Li), Li Xiaomeng (Chun Miao ['Chun Miao' 1975 movie]), Fan Lei (Manager of the Grainery), Zhang Xincheng (Jiao Yulu)